Meditatieve Tekentaal

Beeldend Communiceren

Soms functioneren mensen vooral vanuit hun verstand; ze zitten erg in hun hoofd. Een blokkade, fysiek of mentaal, wordt dan rationeel benaderd terwijl het gevoel onderbelicht blijft.

Beeldende communicatie, via tekenen of schilderen, is hier dan een mooie aanvulling, omdat creativiteit altijd vanuit het hart spreekt. Een blokkade op papier in beeld brengen geeft daarom altijd aanvullende informatie, die een belangrijke rol speelt in het oplossen van het probleem.

Meditatieve Tekentaal is een bijzonder goede manier om een klacht te analyseren, om vervolgens de balans tussen ratio en gevoel te herstellen. Ook wordt het ingezet bij coaching. Beeldend communiceren geeft inzicht in bijvoorbeeld:

  • Is er een gronding of staat iemand in het hier en nu?
  • Is er een omgeving of is er ondersteuning?
  • Waar op het papier staat wat weergegeven?
  • Wat staat in het verleden, heden en toekomst deel van het papier?
  • Hoeveel plaats neemt iets in?
  • Wat heeft het beeld nodig om meer in balans te komen?

Zijn er geen klachten, maar is er wel interesse in het op creatieve wijze verkrijgen van inzicht in jezelf? Kijk dan eens bij de workshop Meditatief Creëren

Tekentaaltekening.

Consult

De kosten voor Meditatieve Tekentaal bedragen € 58,50 per consult. De duur van het consult is ca. 60 minuten. Voorafgaand aan het traject vindt een intakegesprek van ca. 30 minuten plaats waarin onder meer het aantal benodigde sessies wordt besproken.

Er worden in principe geen extra kosten berekend voor de intake, mits deze niet langer dan 30 minuten duurt

Vergoeding

Vergoeding voor Tekentaal is afhankelijk van de afgesloten zorgverzekering. In de polis is terug te vinden of deze therapievorm wordt vergoed.