Reiki

Spirituele Energie

De Japanse Dr. Mikao Usui is de grondlegger van Reiki, wat letterlijk Spirituele Energie betekent. ‘Rei’ staat voor Spiritueel en ‘Ki’ staat voor Energie. Het ontstaan van alles vloeit voort uit de vereniging van deze twee.

De Reiki-theorie heeft als grondbeginsel dat de mens in verbinding staat met Aarde en Hemel, met als uitgangspunt dat universele energie vrij door het lichaam kan stromen. Is dit niet het geval, dan is er sprake van een blokkade. In 2009 ben ingewijd tot Reiki-master.

Bij een Reikibehandeling verbind ik mij eerst met Aarde en Hemel. Mijn handen fungeren dan als doorgeefluik voor universele energie. De behandeling is erop gericht aanwezige blokkades op te heffen. De energie kan dan weer vrij door het lichaam stromen, waardoor het zelfhelend vermogen van de cliënt wordt aangesproken.

Tijdens een behandeling kan de plaats waar een blokkade zit warm worden, maar een algeheel gevoel van ontspanning komt ook veel voor.

Consult

De kosten voor een Reikibehandeling bedragen € 48,50 per consult. De duur van het consult is ca. 45 minuten tot een uur.

Vergoeding

Vergoeding voor een Reikibehandeling is afhankelijk van de afgesloten zorgverzekering. In de polis is terug te vinden of Reiki wordt vergoed.

Meebrengen

  • geldige legitimatie en zorgpas (alleen bij eerste consult)
  • twee grote badlakens
  • deken of grote doek