Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelfverantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
  • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
  • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
    • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;
    • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele Eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan om (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud van deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Praktijk NieuwerOord.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy

Medische Diagnose

Complementaire geneeskunde is een goede aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. De informatie op deze website dient echter nooit ter vervanging van een medische diagnose. De lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd een arts te raadplegen voor informatie over een specifieke gezondheidssituatie. Aan publicaties van Praktijk NieuwerOord kunnen geen rechten worden ontleend, noch kunnen ze worden beschouwd als aanbeveling voor de behandeling van een aandoening of ziekte.