Acupunctuur

De oorsprong van

Acupunctuur heeft zijn oorsprong in China. Teksten van duizenden jaren oud verwijzen hiernaar. In de 80er jaren van de vorige eeuw werd door de Chinese regering alleen de Traditionele Chinese Geneeskunde toegelaten in het Westen. Maar er zijn inmiddels vanuit deze duizenden jaren oude teksten verschillende methodes beschikbaar gekomen, die wij nu kunnen gebruiken om de balans in lichaam en geest weer te herstellen. Belangrijk hierbij is dat de persoon inzicht krijgt wat de oorzaak is van de disbalans, zodat deze ook zelf er wat aan kan gaan doen.

Leven in Balans

Levensstijl, zoals voeding, beweging en rust, maar ook mentale aspecten en spirituele aspecten, zoals je levensdoel volgen, hebben invloed op de gezondheid. Als een uurwerk van een klok hebben deze elementen interactie met elkaar; samen vormen zij het fundament voor een goede balans. Het lichaam, een intelligent wezen met een zelfhelend vermogen, geeft signalen wanneer de balans (teveel) wordt verstoord.

Theoriemodellen

Toen ik in 1986 met de opleiding voor Acupunctuur begon was het met name de TCM (Traditionele Chinese Geneeswijze) die hier in het westen werd onderwezen. Daar hoorden een aantal theoriemodellen bij, o.a. de balans van Yin en Yang, de Vijf elementen. Er werd aandacht besteed aan voeding en kruiden. Hoe voeding ziekmakend kan zijn bij bepaalde constituties, maar ook hoe het helend kan werken. De tong- en polsdiagnostiek kwamen uitgebreid aan de orde.

Acupunctuurbehandeling.

Vijf Elementen

De Vijf Elementen is een van de theoriemodellen om de oorzaak van een klacht op te sporen. Deze theorie heeft als basis de vijf elementen van de Chinese Geneeswijze: Water, Hout, Vuur, Aarde, Metaal. Bij elk element horen een yin en een yang orgaan, een smaak, een emotie, een van de zintuigen, een kleur etc. Bijvoorbeeld bij het Hout element horen de organen Lever en Galblaas, de smaak is zuur, de emotie woede en frustratie, het zintuig zijn de ogen en het weefsel wat er bij hoort zijn de pezen, de kleur is groen en als seizoen hoort hier het voorjaar bij. Alle elementen staan via een voedende en een controlerende taak met elkaar in verbinding.

Het volgende korte gedicht geeft een indruk van de cyclus die aan de Vijf Elemententheorie ten grondslag ligt.

Door middel van Water groeit een boom;
hij gedijt goed en breidt zich uit.
Het Hout is nodig om het Vuur te laten branden;
de wind draagt de as met zich mee.
Daarna valt het op de Aarde
en wordt het vruchtbare grond.
Uit Aarde wordt Metaal gevormd.
En komt het Metaal in de vorm van mineralen
weer in het Water terecht.
Zo begint de cyclus opnieuw, die zich eindeloos herhaalt.

In zo goed als alles kun je een cyclus herkennen. Op Macrokosmos of op Microkosmos niveau

Methoden

In de jaren erna heb ik nog diverse cursussen gevolgd. Zoals de TAN-balans methode, Dr. Zhu Scalp Acupuncture ook wel Neuroacupunctuur genoemd, Ooracupunctuur, Qi Gong en recentelijk nog Engaging Vitality. Bij deze laatste methode kan je als therapeut de energie (Qi) van de cliënt voelen. En ook waar de blokkade zit.

De Oost-Aziatische Geneeswijze, waar TCM een onderdeel van is, kent een verscheidenheid aan invalshoeken en behandelmethoden die een oplossing kunnen bieden voor een diversiteit aan klachten. De voor een behandeling toe te passen methode(n) wordt altijd in samenspraak met de cliënt bepaald.

Acupunctuurnaalden.

Acupunctuur kan voor een veelzijdigheid aan klachten worden ingezet. Neem contact met mij op als je jezelf afvraagt of acupuntuur een oplossing voor je kan zijn.

Wil je nog meer weten over de theorie van acupunctuur en voor welke klachten acupunctuur kan worden ingezet, dit is ook te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.

Consult

De kosten voor Acupunctuur bedragen € 58,50 per consult. De duur van het consult is ca. 45 minuten. Een eerste consult duurt meestal langer, ca. anderhalf tot een uur en drie kwartier. Hiervoor bereken ik geen extra kosten.

Vergoeding

Wat een zorgverzekeraar precies vergoedt hangt vervolgens af van de afgesloten verzekeringsvorm. In de polis is terug te vinden wat wel en niet wordt vergoed.

Meebrengen

  • geldige legitimatie en zorgpas (alleen bij eerste consult)
  • twee grote badlakens
  • deken of grote doek

Lidmaatschap NVA

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) stelt kwaliteitseisen ten aanzien van haar leden. Ook stelt zij bij- en nascholing verplicht. Het lidmaatschap van de NVA, waar ik sinds 1989 lid van ben, is vrijwel altijd een voorwaarde bij de zorgverzekeraar om voor een vergoeding voor Acupunctuur in aanmerking te komen.

Klachten

Bij klachten vind ik het fijn om samen tot een oplossing te komen. Mocht dit echter geen optie zijn, dan kun je met een klacht altijd terecht bij de KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen), waarvan ik via de NVA lid ben.

Via de website van de NVA is meer informatie te vinden over de klachtenprocedure.